Opinion: De Coup op Colegio Arubano

Opinion: De Coup op Colegio Arubano

Posted on 09/29/2020 4:18 pm AST | Updated on 09/29/2020 4:19 pm AST

Naam van zender bekend bij de redactie

Iedereen die de aanvallen op het voormalige bestuur van SMOA gevolgd hebben, kunnen zich nog goed herinneren hoe heftig de discussies op social media en in de pers waren. De verschillende bewegingen zoals OCCA, Union ta hasi Forsa, Bisdom en de minister hebben zich als één blok opgesteld tegen het bestuur van SMOA. Namens de minister Rudy Lampe heeft destijds een bekende advocaat  het bestuur van SMOA dringend verzocht om hun bestuursfunctie neer te leggen. Met de reden dat SMOA zijn RK signatuur werd ingetrokken door de Monseigneur en daardoor de subsidie miv 1 augustus stopgezet zou worden. 

Wat is er in werkelijkheid gebeurd dat de buitenwereld geen reuk van krijgt, het is dezelfde advocaat en adviseur van minister Lampe die de voorzitterschap heeft overgenomen. De vraag is hoe is dit mogelijk dat dezelfde advocaat die voor de minister werkt en dus ook betaalt wordt door de minister, de voorzitterschap overneemt. Het is net zo als een curator het bedrijf overneemt waarover hij toezicht en controle heeft. Waar blijft de deken van Orde van advocaten. Betekent dit ook dat voor iedere vergadering deze advocaat dan ook betaalt wordt. 

Dit is een coup, vooral als de minister tijdens de persconferentie van 23 juli jl meedeelde dat de monseigneur de RK signatuur direct zal terugdraaien en hij dan ook de subsidie zal voortzetten. Nu blijkt dat de Monseigneur helemaal geen RK signatuur zal herstellen van de SMOA, omdat de Bisdom van mening is dat de statuten van SMOA eerst gewijzigd moeten worden. En de voornemens van het huidig bestuur is, gevormd door deze advocaat als voorzitter, en een viertal andere bestuursleden om de statuten zodanig te wijzigen dat slechts 5 personen binnen het bestuur blijven en allen benoemd door het bisdom. De OCCA, die voor het karretje werd gespannen door leden van het bisdom zal geen participatie meer hebben binnen het bestuur. De minister is volledig op de hoogte van deze praktijken. 

Ook de manier waarop deze advocaat het hele reilen en zeilen op Colegio Arubano leidt, dit is onbehoorlijk bestuur want er zijn meer dan 2 maanden voorbij gegaan en na verificatie in het register van de KVK, komen alleen de oude bestuursleden voor in het register. Dit houdt automatisch ook in dat zij geen bevoegdheid hebben bij de banken. Binnen de huidige bestuursleden, zoals beloofd tijdens de rellen tegen het oud bestuur, is geen één van hun onderwijskundig en kennis van financiën is ook ver te zoeken. Het is een onder onsje met politieke bemoeienis.

Uit 2 verschillende stichtingen namelijk DPS en SPCOA wordt een enorme druk uitgeoefend op minister Lampe om het project “All you can Learn” vanuit Nederland te bekostigen. Het kwam ter ore van ons dat deze kosten betaalt zullen worden door de SMOA. Wij zijn benieuwd hoe dit mogelijk is, aangezien een stichting geen financiële instantie is. 

 

 

 

  • Powered by SETAR