CBA: uitstekende prestatie toeristische sector compenseerd vlakke ontwikkeling Aruba

CBA: uitstekende prestatie toeristische sector compenseerd vlakke ontwikkeling Aruba

Posted on 08/2/2016 10:05 am AST | Updated on 08/2/2016 10:05 am AST

ORANJESTAD - Ook in 2015 werd de Arubaanse economie aangestuwd door de uitstekende prestatie van de toeristische sector. Deze robuuste uitkomst heeft de vlakke ontwikkeling van de binnenlandse consumptie en investeringen meer dan gecompenseerd. Zowel de private als publieke consumptie namen af, waarbij laatstgenoemde beïnvloed werd door de doelen zoals gesteld in de Landsverordening Arubaans Financieel Toezicht. Ondertussen kwamen de investeringsactiviteiten maar moeizaam op gang, vooral door opgelopen vertragingen bij een aantal grote projecten. Al met al waren de economische activiteiten in 2015 vlak en was er vrijwel geen sprake van een reële groei.

De gemiddelde inflatie over 12 maanden zette haar geleidelijke opwaartse trend voort in 2015, volgend op een stijging van de elektriciteitstarieven in oktober 2014. De hieruit voortvloeiende inflatoire druk werd gedeeltelijk teniet gedaan door de daling in benzineprijzen en de zwakke consumptie (-2,4 procent) en kwam daardoor uit op een jaargemiddelde van 0,5 procent.

Ondanks een afname in het financieringstekort, zoals gemeten door de Centrale Bank van Aruba (CBA), tot Afl. 178,2 miljoen in 2015, bleven de overheidsfinanciën fragiel. De overheidsschuld als een percentage van het BBP bleef relatief hoog. De totale schuld steeg naar Afl. 3.974,1 miljoen per ultimo 2015, equivalent aan een schuldratio van 82,2 procent van het BBP.

De netto-deviezenreserve inclusief herwaarderingsverschillen nam toe met Afl. 322,3 miljoen en kwam uit op Afl. 1.611,0 miljoen in 2015 en bleef daarmee op een adequaat niveau, vergeleken met de kritische normen gebruikt door de CBA, waaronder het aantal maanden aan lopende rekening betalingen dat gedekt wordt door de netto-deviezenreserve.

De positieve ontwikkelingen in de deviezenreserve worden gereflecteerd in de betalingsbalans, die een overschot van Afl. 342,7 miljoen registreerde, hetwelk Afl. 42,2 miljoen hoger is dan in 2014. Deze toename was het gevolg van een omslag op de lopende rekening, welke vooral toe te schrijven is aan een stijging van de ontvangsten uit hoofde van het toerisme en een lager tekort op de goederenrekening. 

Er zijn weliswaar significante aanwijzingen voor een sterkere economische groei in 2016, maar deze zal alleen gerealiseerd worden als de investeringsprojecten volgens planning worden uitgevoerd en het toerisme sterk blijft. De neerwaartse risico’s bevatten een voortzetting van het matte consumentensentiment en de daarmee samenhangende daling in consumptieve bestedingen.

Het primaire opwaartse risico is gerelateerd aan een mogelijke herstart van de raffinaderij als een upgrader van Venezolaanse olie. De exploitatie van de raffinaderij door Citgo zou moeten leiden tot substantiële investeringen en additionele werkgelegenheid om de raffinaderij klaar te stomen tot een upgrader.

De toename in het algemene prijspeil zal naar verwachting gematigd blijven in 2016. De algemene verwachting is dat de olieprijs op een laag niveau zal blijven, waardoor de druk op het kostenniveau beperkt zal blijven. 

De volledige publicatie is beschikbaar op de website van de CBA (www.cbaruba.org).

 

 • Minister Croes hedenochtend aangehouden

  Minister Croes hedenochtend aangehouden

  ORANJESTAD - Onder leiding van het Openbaar Ministerie wordt door de Landsrecherche (LR), in samenwerking met het Recherche Samenwerkingsteam (RST) en het Korps Politie Aruba (KPA) sinds enige tijd onderzoek gedaan naar mogelijke gevallen van ambtelijke omkoping. Het onderzoek heeft codenaam Ibis.

 • Hulanda: Biaha pa Venezuela solamente si ta necesario

  Hulanda: Biaha pa Venezuela solamente si ta necesario

  DEN HAAG – E situacion di pais bisiña no ta mucho bon y ta birando pior. Gobierno di Reino Hulandes mientrastanto a ripiti nan conseho di biahe pa Venezuela awe. “Biaha pa Venezuela solamente si ta necesario”, e mensahe principal ta. Esey ta nifica cu no pa vacacion sino pa otro asuntonan cu solamente ta necesario. Segun gobierno, e situacion politico den e pais Venezolano ta tenso. Y sigur despues di e resultado di eleccion di dia 30 di juli ultimo. “E expectativa ta cu e protestanan lo continua y cu tin chens grandi cu lo actua contra esaki cu forsa. Evita demostracion”, e conseho ta sigui bisa.

 • CBA: Consumentenvertrouwen daalt in eerste kwartaal van 2017

  CBA: Consumentenvertrouwen daalt in eerste kwartaal van 2017

  ORANJESTAD - Het consumentenvertrouwen is in het eerste kwartaal van 2017 licht gedaald volgens de meest recente uitkomst van de Consumer Confidence Survey (CCS) van de Centrale Bank van Aruba (CBA). De index consumentenvertrouwen kwam uit op 96,0 in het eerste kwartaal van 2017, een daling van 0,1 indexpunt in vergelijking met het voorgaande kwartaal (zie grafiek 1). De index consumentenvertrouwen bleef voor het derde opeenvolgende kwartaal rond de 96 punten, indicatief voor een aanhoudende negatieve consumentenstemming.

 • PPA/UPP levert lijst in met 20 kandidaten

  PPA/UPP levert lijst in met 20 kandidaten

  ORANJESTAD - Aangezien de twee partijen PPA en UPP deze week besloten om te fuseren, was het tot en met het laatste moment onbekend hoe laat de nieuw gevormde partij haar kandidatenlijst vandaag zou inleveren. Uiteindelijk koos de partij voor het tijdstip 13:30 uur, de tijd waarop normaal PPA zijn lijst moest indienen.

 • RAIZ wil nieuwe vorm van politiek laten zien

  RAIZ wil nieuwe vorm van politiek laten zien

  ORANJESTAD - De in juni gelanceerde partij RAIZ, die de slogan 'Sembrando Futuro' hanteert, gaat met vijf kandidaten de verkiezingen van 22 september in. Ursell Arends betreft de partijleider en staat dus op nummer 1 van de lijst. Op nummer 2 staat mede-oprichter Tai Foo Lee en op nummer 3 staat Liliana Erasmus die veel kennis heeft op het gebied van natuur, maakt de partijleider duidelijk. Op 4 staat Raymond Kamperveen, fiscaal econoom en nummer 5  betreft de 'lijstduwer' van het stel, namelijk Liset Gomez. 

 • ABO telt 10 leden op de kieslijst

  ABO telt 10 leden op de kieslijst

  ORANJESTAD - De in 2014 opgerichte partij in ABO, die volgens eigen zeggen streeft naar een 'harmonieuze samenleving' , telt 10 leden op de kieslijst. Dat bleek vanochtend toen zij tussen 12:30 uur en 13:00 uur hun kandidatenlijst indiende bij de Electorale Raad. Op nummer 1 staat partijleider Elton Leonard Lioe-A-Tjam, gevolgd door Yosmar Yovanca Maduro op nummer 2. De rest van de lijst bestaat uit 3: Leonardo Antonio, 4: Valdero Elogio Hart, 5: Lucaskjo Francisco Schmidt, 6: Rene Simon Eusebio Maduro, 7: Costant Thomas Wenceslao Azriah Palm, 8: Marlene Verona Karwofodi, 9: Shirley Cicilia Caines en 10: Donald Rudolfo. 

 • Powered by SETAR