Openbare Aanbesteding Directie Financiën

Openbare Aanbesteding Directie Financiën

Posted on 02/27/2024 11:01 am AST | Updated on 02/27/2024 12:24 pm AST

(ADVERTORIAL)

De Minister van Financiën en Cultuur is namens het Land Aruba voornemens om in het openbaar aan te besteden de Term of Reference ““Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R  locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”.

Korte omschrijving van het werk:

“Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”.

Ingangsdatum:

De ingangsdatum van het contract is bepaald op 1 april 2024

Werkomschrijving:

De werkomschrijving Terms of Reference ““Project leveren, installeren en configureren apparatuur tbv D/R locatie en afronding vervanging netwerkapparatuur Directie Financiën”(TOR) is vanaf 27 februari 2024 verkrijgbaar bij de Directie Financiën, Camacuri 2, tegen betaling van AWG  50,00 door middel van pinpas bij de Front Office van Directie Financiën.

Inlichtingenvergadering:

De inlichtingenvergadering zal op 1 maart 2024 om 10:00 am in de Vergaderzaal van Directie Financiën te Camacuri 2 plaatsvinden. De nota van inlichtingen zal op 5 maart 2024  aan alle gegadigden digitaal worden toegezonden.

Openbare aanbesteding:

De openbare aanbesteding vindt plaats op 22 maart 2024 om 10:00 am op het kantoor van de Directie Financiën. 

Inschrijving:

De offerte op dit werk dient negentig (90) kalenderdagen gestand te doen. Inschrijving dient te geschieden op het bij de TOR gevoegde en gewaarmerkte inschrijvingsformulier. De inschrijver moet bij zijn inschrijving een aantal documenten bijvoegen onder andere:

• Bewijs van inschrijving van de Kamer van Koophandel van Aruba; • Verklaring van de Ontvanger. • Overige vereiste documenten zoals vastgesteld in de Term of Reference.
  • Zulo
  • Postobon
  • Powered by SETAR