Minister: Opdracht onderzoek naar onregelmatigheden Colegio

Minister: Opdracht onderzoek naar onregelmatigheden Colegio

Posted on 04/13/2017 2:54 pm AST | Updated on 04/13/2017 2:58 pm AST

ORANJESTAD - Onderwijsminister Michelle Hooyboer-Winklaar heeft opdracht gegeven tot onderzoek naar onregelmatigheden op het Colegio Arubano. Het gaat hier om vermoedelijke juridische misstanden op personeelsgebied als ook de juistheid en nauwkeurigheid van de financiële administratie van de school. Daarnaast richt het onderzoek zich op mogelijke belangenverstrengeling bij aanschaf van schoolmaterialen en bepaalde kwetsbare functies, in het kader van Good Govenance. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal de bewindsvrouw zich beraden over verder te ondernemen stappen. Het onderzoek wordt verricht door de Directie Onderwijs en de Inspectie Onderwijs, zo schrijft de minister in een brief gericht aan het Bisdom in Curaçao.

INHOUD VAN DE BRIEF

In een uitgebreid schrijven legt minister Hooyboer uit dat haar ingrijpen voor een groot deel gebaseerd is op zorgen die de oudercommissie OCCA zich maakt over de continuïteit van de school. Enige tijd geleden heeft Colegio zelf in een uitgebreid persbericht hierover gecommuniceerd. De minister dankt het Bisdom voor de gelegenheid om in persoon van gedachten te kunnen wisselen over deze kwestie. Hoewel de minister en het Bisdom beiden het katholiek onderwijs een warm hart toedragen, zitten zij echter niet op één lijn als het gaat om de wijze waarop de problemen bij het Colegio Arubano moeten worden aangepakt. Volgens de bewindsvrouw is alleen praten onvoldoende en moet actie worden ondernomen. Zij noemt hierbij de problemen met de leiding van de school die het gevolg zijn van gebrek aan transparantie en bereidheid om naar elkaar te luisteren. Er is een structureel gebrek aan vertrouwen en de durf om een open discussie met elkaar aan te gaan, aldus de minister.

DOCENTEN UIT SELLECTIECOMMISSIE GEZET

Als voorbeeld wijst de minister op het recentelijke incident waarbij vorige week drie docenten, die onderdeel uitmaakten van de selectiecommissie voor een nieuwe rector, door de Raad van Toezicht uit die functie zijn ontslagen. Als reden werd aangevoerd dat zij de petitie over voorstellen over nieuwe conrectors hadden getekend.

Dit is een duidelijk bewijs dat er geen vertrouwen is in het oordeel van de docenten, dat van cruciaal belang is om een organisatie van binnenuit te kunnen herstellen. Volgens de minister is de invoering van een medezeggenschapsraad, zoals verzocht door de docenten en de oudercommissie, een dringende noodzaak. Zij stelt tevens voor om de raad van bestuur open te stellen voor een regeringsvertegenwoordiger en wel omdat de overheid in de afgelopen 4 jaar maar liefst 72 miljoen florin aan subsidie in de school heeft gestopt. Als minister van Onderwijs dient zij rekenschap af te leggen tegenover de Staten als het gaat om het (wan)beheer van overheidsgelden en (onjuiste)behandeling van werknemers en leerlingen door een door de overheid gesubsidieerde school.

Geen voorstander van status quo

De minister laat weten dat het verzoek van het Bisdom om een status quo te handhaven, en de betrokken partijen de kans te geven elkaar te vinden, onvoldoende recht doet aan de spoedeisende belangen. Gezien het feit dat het Bisdom op korte termijn niet wenst in te grijpen, ziet de bewindsvrouw zich gedwongen zelf actie te ondernemen en heeft zij besloten tot het instellen van een onderzoek. Lees hier de complete brief.

 • Meteo: Mogelijk slecht weer vanavond door tropical wave

  Meteo: Mogelijk slecht weer vanavond door tropical wave

  ORANJESTAD - In de loop van de avond zal Aruba mogelijk de effecten gaan voelen van een tropical wave die onze kant op komt. Volgens meteoroloog Marc Oduber is op radarbeelden te zien dat het voorste gedeelte van de tropical wave onderweg is naar de Benedenwinden, inclusief Aruba. Dit betekent dat we aan het eind van de middag en de komende nacht rekening moeten houden met regen en onweer. Ook donderdagochtend wordt er 5 tot 15 mm regen verwacht, plaatselijk misschien meer.

 • Miljoenenprijs Lotto eindelijk gevallen, verschillende winnaars

  Miljoenenprijs Lotto eindelijk gevallen, verschillende winnaars

  ORANJESTAD - De miljoenenprijs van de Lotto is dinsdagavond eindelijk gevallen en is verdeeld onder verschillende winnaars. De winnende nummers zijn 02-03-19-22 en de Mega Ball is 06. Pabien aan alle winnaars.

 • Bakker: Arubaanse overheid heeft dit jaar 20 mensen extra in dienst genomen

  Bakker: Arubaanse overheid heeft dit jaar 20 mensen extra in dienst genomen

  ORANJESTAD - De overheid heeft dit jaar al 20 mensen extra in dienst genomen. Dit is de forse toename waar in het laatste CAft rapport op wordt gedoeld en die door de minister van Financiën van Aruba wordt tegengesproken. Age Bakker zei dit recent tijdens een persconferentie aan NoticiaCla. Ondanks deze discussie bestaat er volgens Bakker geen verschil van mening met de Minister. Tenminste, niet volgens hem. "Wij zijn het helemaal met elkaar eens," stelde de scheidend voorzitter van het College Aruba financieel toezicht. Er is volgens hem geen verschil van mening over onder meer de stelling van het CAft inzake de forse toename van overheidspersoneel in 2017. Minister Bermudez had daarover eerder aan NoticiaCla gezegd dat hier van geen sprake was en had vraagtekens gezet bij de bronnen die het CAft had gebruikt. Bakker besloot daarom naar aanleiding van vragen van dit portaal om meer concreet te worden.

 • CAft: verzelfstandigen AZV is een advies, beslissing is aan de overheid

  CAft: verzelfstandigen AZV is een advies, beslissing is aan de overheid

  ORANJESTAD - Hoewel het College Aruba financieel toezicht (CAft) van mening is dat de overheid iets moet doen aan de AZV, bijvoorbeeld door de AZV onafhankelijk en financieel zelfredzaam te maken, geeft scheidend voorzitter Age Bakker toe dat dit een autonome beslissing van de overheid is. "Wij gaan daar niet over," zei Bakker recent aan NoticiaCla, aangevende dat zij op dat gebied maar een adviseur zijn. Wel stelde hij dat het CAft zich met dit advies aansluit bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), dat hetzelfde had geadviseerd ten aanzien van de AZV. Ondanks dat het CAft 'er niet over gaat', heeft het college in zijn reactie op de eerste kwartaalrapportage een heel hoofdstuk aan dit thema gewijd.

 • Maduro: gebruik rijbewijs als identificatie bij de verkiezingen loopt gevaar

  Maduro: gebruik rijbewijs als identificatie bij de verkiezingen loopt gevaar

  ORANJESTAD - "Het gebruik van een rijbewijs als identificatie bij stemmen loopt gevaar.” Dat verklaarde de voorzitter van de nationale Kiesraad van Aruba, Hubert Maduro maandag aan NoticiaCla. Er bestaat dus een kans dat het rijbewijs niet als identificatiemiddel bij de komende verkiezingen wordt geaccepteerd. Dat heeft volgens Maduro te maken met het feit dat er twijfels bestaan over de productie van de rijbewijzen. “Die twijfels hebben wij niet over het paspoort en de decula (ID-kaart, red.), want die komen digitaal uit de database van Censo. Niemand print en kopieert die documenten daarna. Rijbewijzen worden handmatig gemaakt en dat is niet correct.”

 • Inleveren kandidatenlijsten verkiezingen dit jaar bij Censo

  Inleveren kandidatenlijsten verkiezingen dit jaar bij Censo

  ORANJESTAD – De Nationale Kiesraad van Aruba neemt dit jaar in het gebouw van de Censo de kandidatenlijsten van de politieke partijen voor de komende verkiezingen in ontvangst. Dat heeft de voorzitter van de Kiesraad, Hubert Maduro aan NoticiaCla bevestigd. Dit evenement vindt plaats op 4 augustus van 8 uur ‘s morgens tot 4 uur ‘s middags. Bij de vorige aanloop naar de verkiezingen was het voormalige Havana-gebouw afgehuurd. Een grote ruimte en goed gelegen, maar erg duur. “Daarom pakken we het deze keer minder groot aan en gebeurt het inleveren bij de Censo. Er is plaats en de trouwzaal heeft een groot bordes,” bevestigde Maduro aan dit portaal. Het plein tussen de Censo en het Bestuurskantoor moet rond die tijd klaar zijn en kan dan ook worden gebruikt. Na het inleveren van de lijsten volgt het proces van tekenen door partijen die op dit moment geen zetel in het parlement hebben. Daarna volgt een controleronde en het kan tot eind augustus duren totdat de lijsten zijn goedgekeurd.

 • BOTICA DI SERVICIO
 • GENERAL CAFEDUTCH
 • Powered by SETAR